Logo Huisinga-Frietema Stichting

Stichting ter bevordering van cultureel, sociaal en kerkelijk werk in de provincie Fryslân, zoveel mogelijk in doopsgezinde kring

Projecten

De Huisinga-Frietema Stichting heeft in de afgelopen jaren de volgende doelen en projecten gesteund:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

2006:

2005:

2004:

2002:

2001: