Logo Huisinga-Frietema Stichting

Stichting ter bevordering van cultureel, sociaal en kerkelijk werk in de provincie Fryslân, zoveel mogelijk in doopsgezinde kring

Contactinformatie

Huisinga-Frietema Stichting
p/a Carlierstraat 75
8919 BD Leeuwarden

E-mail: info@huisinga-frietema.nl

Nummer Kamer van Koophandel: 01093842

Aanvraagformulier subsidies