Logo Huisinga-Frietema Stichting

Stichting ter bevordering van cultureel, sociaal en kerkelijk werk in de provincie Fryslân, zoveel mogelijk in doopsgezinde kring

De Huisinga-Frietema's, hun leven, werk en missie

De Huisinga‐Frietema Stichting heeft als doel het bevorderen van cultureel, sociaal en kerkelijk werk in de provincie Fryslân, zoveel mogelijk in doopsgezinde kring. De stichting bestaat sinds 3 september 2001. Zij beheert de nalatenschap van Marius Huisinga (1916-1999) en Griet Huisinga-Frietema (1915-1995).

Het bestuur van de stichting is gevestigd in Leeuwarden. Het bestaat momenteel uit de volgende personen:

Op deze website kunt u lezen over de familie Huisinga-Frietema, voor welke doelen het geld bestemd is, wie er een beroep op kan doen, wat de criteria zijn en hoe u een bijdrage kunt aanvragen.

De vanaf 1 januari 2014 verplichte vermelding van ANBI-gegevens vindt u hier.